Hosting en Webdesign

  

 

 

 

Hosting

U wenst een eigen webstek, of een klassieke e-mailoplossing (POP, IMAP). Via onze partner Denit bieden we een brede waaier aan mogelijkheden, gaande van een eenvoudig Linux hosting pakket, tot oplossingen voor Content Management Systemen (CMS).

Webdesign

Wij ontwikkelen websites op basis van uw briefing, en werken daarvoor onder andere met WordPress, een wereldmarkleider in CMS. U kan dan na de oplevering van uw webstek steeds zelf teksten en afbeeldingen aanpassen, of inhoud toevoegen.

Onze webdesign werkmethode

De Offerte

Om een offerte te kunnen maken, is het nodig na te gaan wat uw wensen zijn. Ten slotte kan een website er heel eenvoudig uitzien met een paar pagina’s, tot heel complex met heel veel pagina’s, sub-pagina’s en features. Nadat we dit samen bekeken hebben, maken wij de offerte.

Het websiteontwerp
De vragenlijst

De basis van het websiteontwerp is de vragenlijst over uw bedrijf of organisatie. Deze wordt door u ingevuld. Eventueel kunnen ook andere personen binnen uw bedrijf betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw nieuwe website (marketing, verkoop..). In dat geval is het aangewezen dat ook deze personen de vragenlijst invullen.

Het projectplan

Eens wij in het bezit zijn van de ingevulde vragenlijst(en), kan het werk beginnen. Er wordt een projectplan opgesteld. Dit houdt volgende stappen in:

  • Analyse, beeldvorming en planning
  • Bepalen van doel en doelgroep
  • Bepalen van de inhoud van de website
  • Functioneel ontwerp
  • Grafisch ontwerp
  • Technisch ontwerp
  • Opstellen onderhoudsplan
  • Promotie van de website

Wanneer dit plan klaar is, wordt het met u overlopen en eventueel bijgestuurd. Na akkoord wordt er een planning opgemaakt. Deze planning houdt ook een aantal engagementen voor u in, zoals het aanleveren van tekst, foto’s, info..

Realisatie en testen

Het projectplan is klaar en de planning is opgemaakt. Wij beginnen aan de realisatie van uw website. De vorderingen worden regelmatig aan u voorgesteld. Dit is nodig om te kunnen bijsturen indien nodig. Tijdens de realisatie wordt de website ook al getest. Het is ten slotte belangrijk al van bij het begin zeker te zijn dat hij werkt.

Oplevering, evaluatie en onderhoud

Wanneer de website klaar is wordt hij opgeleverd en samen met u geëvalueerd.

Vanaf het moment dat de website klaar is, begint het onderhoud. Uw website zal continu evolueren: producten of diensten wijzigen, prijzen aanpassen, nieuws meedelen.. Het is dus belangrijk hier een verantwoordelijke aan te stellen. Dit kan iemand uit uw organisatie zijn, of wij kunnen dit voor onze rekening nemen.

 

 

  • Français
  • English
Webshop


Online Help

 

Contact